Skip to main content

De Eemlandhoeve in Bunschoten-Spakenburg is meer dan een boerderij. Iedereen is er welkom om te genieten van de rust, het biologische vlees van eigen erf en de rijke natuur. Er is een speciale plek voor kinderen, jongeren en ouderen die extra zorg nodig hebben. “We dragen kwetsbare natuur en kwetsbare mensen een warm hart toe”, vertelt de gedreven boerin Maaike Huijgen. Samen met haar man runt ze de Eemlandhoeve.

“Bij ons mogen mensen op hun eigen level en tempo leven en werken”

Maaike Huijgen

Op het fornuis in de keuken van het Zorghuys staan twee grote soeppannen. Een groepje van vier mensen snijdt, samen met begeleider Ferdinand, een keur aan groenten. Ze maken soep voor de gasten die vandaag op de Eemlandhoeve komen. Omdat de vier, vanwege een beperking of psychische problemen, niet op een normale werkplek terecht kunnen, werken ze op deze leerwerkplaats. De sfeer is ontspannen en gezellig. Andere vrijwilligers gaan vandaag op andere plekken van de Eemlandhoeve aan de slag: in de moestuin, de kruidentuin en het restaurant.

Vleeskoeien
Het boerenbedrijf is verre van doorsnee. “We werken met een open blik naar de samenleving”, vertelt Maaike. Centraal op het erf staat de Potstal, waar Jan en zoon Henk op een biologische manier zo’n veertig vleeskoeien houden. Na de slacht wordt het vlees onder andere in de eigen boerderijwinkel verkocht. Maaike is op de boerderij verantwoordelijk voor het verzorgen van het groen en de tuinen. Samen met haar team zorgt ze ervoor dat de rijke beplanting op het erf beschermd blijft, zodat ook zeldzame planten de ruimte krijgen.

Meegenieten
Van de natuur op de hoeve mogen velen meegenieten, zoals de jongeren en volwassenen die werken op de leerwerkplaats. “Dat is wat we willen”, zegt Maaike enthousiast. “We willen geen eilandje zijn.”
Naast de keuken is er een warme huiskamer waar ouderen dagbesteding krijgen. Drie dagen in de week worden hier zo’n vier tot zes ouderen opgevangen. Ze zijn creatief bezig, doen een spelletje of rusten. “De ontmoeting staat centraal”, vertelt activiteitencoach Tonneke. “We zijn bewust kleinschalig, zodat deze mensen beter tot hun recht komen. Ieders eigenheid mag er zijn.” “Mensen uit de eenzaamheid halen is supergaaf”, vult Maaike aan. “We hopen dat ze door de dagbesteding zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.”

“We zijn bewust kleinschalig, zodat deze mensen beter tot hun recht komen”

– Maaike Huigen

Iedereen hoort erbij
Naast de leerwerkplaats en de dagbesteding voor ouderen zijn er vergaderzalen en mogelijkheden voor familiedagen. En in het weekend kunnen kinderen met een zorgvraag terecht op de Eemlandhoeve. Ze mogen spelen, meewerken en genieten van de rust van het buitenleven.
“We geven mensen die zorg nodig hebben graag de ruimte, want iedereen hoort erbij”, legt Maaike uit. “In onze snelle wereld zijn zij vaak de losers, de uitvallers. Je doet alleen mee als je alles zelf kunt fixen. Als dat niet lukt, kun je je zo klein voelen. Bij ons mogen mensen op hun eigen level en tempo leven en iets volwaardigs bijdragen aan de samenleving.”
Maaike vat het werk op de Eemlandhoeve samen: “Voor ons gaan respect voor de Schepper en de schepping samen. We werken echt vanuit onze passie en ons geloof. Dit is hoe wij denken dat God de wereld graag ziet.”

Hoe het begon: de filosofie van Jans opa
De Eemlandhoeve bestaat sinds het begin van de jaren negentig. Daarvoor werkten Jan en Maaike op hun boerderij midden in het dorp – een bedrijf dat in de Jans familie van vader op zoon is doorgegeven. Door ruilverkaveling kregen Jan en Maaike de kans een nieuwe boerderij te bouwen. Dat gaf nieuwe mogelijkheden.

De twee besloten toen dat ze hun boerderij open willen stellen voor de mensen om hen heen. Maaike: “Jan wist nog goed dat zijn opa ook zo’n boerderij had. Die stond midden in de samenleving. Er kwamen geregeld mensen langs om melk te halen. Er werkte een man die geen normaal werk kon vinden, en er liepen altijd kinderen rond. Jan wilde weer terug naar de filosofie van zijn opa. Hij wilde de voedselproductie en de mens meer in contact met elkaar brengen.”

Van lieverlee kreeg de boerderij steeds meer vorm. In het begin richtten Jan en Maaike zich vooral op educatie. Klassen met kinderen kwamen langs. Van boerderijeducatie alleen kon het stel niet leven. Ze besloten zich te richten op de zakelijke markt. Er kwamen ruimtes voor vergaderingen en trainingen. “De stilte, het groen en het ongecompliceerde van onze boerderij doet mensen goed. Het buitenleven brengt mensen tot rust en zorgt voor een open mind”, ziet Maaike. Ook zorginstellingen maken gebruik van de ruimte van de Eemlandhoeve.

Dit artikel is onderdeel van het zorgmagazine Liv. Meer weten?
Vraag hier het magazine gratis aan.