Skip to main content

Ingewikkelde levensvragen en relatieproblemen oplossen met Playmobil? Gerrie Reijersen van Buuren doet niet anders in haar praktijk voor contextuele hulpverlening en tijdens haar lessen bij Nederland wordt Wijzer. “Door de situatie uit te beelden, kun je het geheel overzien. Dat geeft antwoord op heel veel vragen.” 

“Ik begrijp niet dat hij altijd zo knorrig op mij en de kinderen reageert. Ik sloof mij de hele dag uit, maar nooit is het goed genoeg. En dan liggen we op bed en wil hij vrijen! Nou, dank je.” Met een nors gezicht kijkt deze moeder-de-vrouw op contextueel therapeut Gerrie Reijersen van Buuren neer, die ondertussen enkele Playmobilpoppetjes in stelling brengt. In de zaal is het muisstil. Iedereen herkent wel iets uit de casus die net door een acteur is opgevoerd. Is deze relatie nog te redden? “Jazeker”, weet Gerrie uit ervaring. “Relatieproblemen hebben er – kort door de bocht gezegd – vaak mee te maken dat je zaken uit je gezin van herkomst niet goed hebt afgewerkt. En dat komt op de balans tussen jou en je partner terecht.”

Omdat ze het elk mens gunt om inzicht te hebben in het eigen doen en laten vanuit de context waarin hij of zij is opgegroeid, geeft ze onder meer les in contextueel denken tijdens Nederland wordt Wijzer. Tijdens zo’n dag gaat Gerrie in drie blokken van een uur intensief met de deelnemers aan de slag. ”In die blokken geef ik een stuk theorie en spelen we met een acteur en Playmobil een casus uit over de manier waarop je relaties vanuit het contextuele denken kunt benaderen. Tussendoor tonen we komische filmpjes die de theorie ondersteunen en cabaretier Tim van Wijngaarden (Timzingt.nl) zette de puntjes op de i. Ook geven we de aanwezige echtparen opdrachten, zoals: wat was belangrijk in het gezin waar je uitkomt? Wat daarvan gun jij je kinderen? Stem je dat samen af? En hoe houd je rekening met elkaars belangen?”

“Die is gek … ze denkt toch niet dat ik met Duplo ga zitten spelen?”

– Cliënt op website

Opnieuw verbonden
Met Nederland wordt Wijzer hoopt de organisatie dat deelnemers nieuwe verbindingen leggen die hun relaties versterken. Daarbij gebruikt ze Playmobil of Duplo om de situatie in beeld te brengen. “Door Playmobil te gebruiken, kijk ik samen met de cliënt letterlijk naar de context van de persoon die uitgebeeld op tafel staat. Jouw eigen aandeel, maar ook het aandeel van de mensen die in jouw leven betrokken zijn. Dat geeft antwoord op heel veel vragen.”

Niet iedereen is meteen enthousiast als het speelgoed op tafel wordt gezet. Op de website van Gerrie schrijft een cliënt: ‘Toen Gerrie de eerste keer die poppetjes pakte, dacht ik: die is gek … ze denkt toch niet dat ik met Duplo ga zitten spelen!? Maar na een keer met de poppetjes gewerkt te hebben, wist ik meer over mezelf dan ik in de vijftig jaar van mijn hele bestaan te weten ben gekomen.’ Gerrie: “Het grote doel van contextuele therapie is mensen in hun context tot ontwikkeling, verbinding en heling laten komen. Door vragen te stellen krijgen cliënten oog voor de vraag: hoe doe ik mijzelf én de ander recht?”

Veel partners hebben het altijd druk, weet Gerrie onder meer vanuit haar praktijk. “De partnerrelatie schiet er vaak het eerste bij in.” En dan hebben open eindjes uit bijvoorbeeld het verleden flink wat speelruimte om met een relatie op de loop te gaan. “Maar als het partners lukt die veilige basis terug te vinden, kan iedereen zich ontwikkelen tot wie ze zijn en dat weer doorgeven aan een nieuwe generatie.”

Van generatie op generatie
In Nepal, waar Gerrie met haar man en vier kinderen in de jaren tachtig via een zendingsorganisatie werkte, ontdekte ze het contextueel denken. Het woord ‘context’ doelt op de verbondenheid van mensen binnen (belangrijke) relaties, zoals ouders en kind, broers en zussen, echtgenoten, enzovoorts. Een verbondenheid die doorwerkt van generatie op generatie en daarmee enorme invloed heeft op het doen en denken van ieder mens.

Aan de slag
Het leven als contextueel therapeut vindt Gerrie mooi en heftig tegelijk. “Het is bijzonder dat mensen mij vertrouwen en mee laten denken in hun leven.” Tegelijkertijd werkt haar therapie, net als de lessen tijdens Nederland wordt Wijzer, niet als een pilletje, waarschuwt Gerrie. Contextueel denken leert je hoe jij in elkaar zit en hoe jij je verhoudt tot anderen. De verantwoordelijkheid ligt daarmee ook bij jezelf.

Meer informatie: www.nederlandwordtwijzer.nl

Gerelateerd
-Komt een man bij de dokter
-Weer samen dankzij huwelijkstherapie 

Dit artikel is onderdeel van het zorgmagazine Liv. Meer weten?
Vraag hier het magazine gratis aan.